#1

Otthonokat fiataloknak

Szociális lakások építése fiatalok számára.

Azért küzdök, hogy Románia az Európai Uniótól kapott pénzekből, a PNRR keretösszeg- (amelyből 285 millió € fiatalok és egészségügyi vagy oktatási szakemberek számára épülő lakások építésére, 260 millió € az egyetemi infrastruktúra modernizálására és új kollégiumok építésére van elkülönítve) vagy működési alapok révén a fiatalok könnyebben juthassanak saját otthonhoz, amelyet ma nem engedhetnek meg maguknak a nehézkes hitelhez jutás, a magas kamatok, az ingatlanspekulációk és a szociális lakások teljes hiánya miatt.

Támogatom a szociális lakások építését fiatalok számára. A fent említett alapok mellett támogatom a legnagyobb vagyonok megadóztatásának és egy Európai Lakásalap létrehozását, amely által támogathatnánk a szociális lakások építését fiatalok és más sebezhető kategóriába tartozó személyek számára (pl. az alacsony jövedelmű vagy nyugdíj nélküli idős emberek, az egyedülálló anyák vagy a családon belüli erőszak vagy más típusú bántalmazás áldozatai számára). Elengedhetetlen, hogy ezeket a lakásokat fenntartható anyagokból, passivhaus-szabvány szerint építsék, hogy energiatakarékosak legyenek, gazdaságosak a lakók, a bolygó és az állam számára, és ösztönözzék az ingatlanfejlesztőket is ugyanezen szabványok betartására.

Úgy gondolom, hogy fontos az ingatlan tranzakciók átláthatóságának növelése, hogy világosabb képet kapjunk az intézményi tulajdonosok vagy ingatlanspekulánsok által birtokolt lakások számáról. Világosabb képet kell kapnunk arról, hogy hány lakások összpontosul nagyon kevés tulajdonos kezében, akik a lakásárak fenntartásában vagy növelésében érdekeltek, miközben a fiatalok nem engedhetik meg maguknak, hogy saját otthont vásároljanak.

Nem utolsósorban küzdök azért is, hogy az egyetemek növeljék a kollégiumi szobák számát európai alapok felhasználásával, hogy a beiratkozott diákok legalább felének fedezzék lakhatóságát. A PNRR költségvetésében van pénz 3749 diák elszállásolását biztosító kollégiumok létrehozására, ami kezdetnek jó, de messze nem elegendő a nagy egyetemi központok diákjai számára és a bérleti díjak szintjéhez mérve. A kollégiumok építése állami garanciával rendelkező kötvények és hitelek révén, illetve például az Európai Beruházási Bank támogatása révén is ösztönözhetők.

#2

Ingyenes közösségi közlekedés!

10 nagysebességű vasút 2045-ig.

Támogatom egy modern, hatékony és mindenki számára elérhető tömegközlekedési rendszer létrehozását. Úgy gondolom, hogy ezt két lépésben lehet elérni. Az első lépésben küzdeni fogok egy Klíma Jegy bevezetéséért Romániában, amely minden közlekedési módot lefed és amit több európai országban sikeresen teszteltek már. Ez a személyes közlekedés csökkenését eredményezte, ezáltal csökkentette a levegő szennyezését.

A második lépésben támogatni fogom az ingyenes tömegközlekedés bevezetését Románia minden városában.

Az elérhető tömegközlekedés azonban nem csak olcsó jegyeket jelent, hanem beruházásokat is, amelyek lehetővé teszik, hogy ezek az járművek pontosak, kényelmesek és legalább olyan gyorsak legyenek, mint a személygépkocsik. Ezért támogatom azt, hogy a gyorsvasúti beruházások legalább egyenlő mértékűek legyenek az autópályák és gyorsforgalmi utak beruházásaival. A vasút szennyezésmentes, biztonságos és hatékony alternatívája a közlekedésnek. A szükséges beruházásokkal ez a közlekedés a légiforgalommal is versenyképes lehet Románia fontosabb városai között.

Egy másik eszköz a forgalom áramlásának javítására és a szennyezés csökkentésére a nemzetközi áruszállítás úti közlekedésről vasúti és tengeri közlekedésre való áttérése. Szeretném, ha Romániának legalább 3 nagysebességű vasútvonala lenne 2030-ig, és 10 2045-ig, amelyek összekötik Románia nagyvárosait és az európai fővárosokat. Bukarest-Brassó vagy Kolozsvár-Nagyszeben csupán 1 óra alatt! Nem utolsósorban, a városi forgalom áramlásának javítása és mindenki egészsége érdekében küzdök egy "Roncsautó kerékpárokra" elektromos kerékpár vásárlási program bevezetéséért. Támogatom a román kerékpárút-hálózat bővítését és összekapcsolását az európai hálózatokkal, valamint a román kerékpárgyártó ipar fejlesztését, amely Európa egyik legjobb teljesítményű ipara ezen a területen, az elektromos kerékpárokra vonatkozó Roncsautó program bevezetésével.

#3

Egy ember, egy fa!

30% zöldterület a környéken.

Küzdök azért, hogy minden romániai városban az egy főre eső zöldterület legalább 30 négyzetméternyi legyen. Városainknak egy egyszerű szabályt kell követniük a gyors klímaváltozás elleni küzdelemben: a zöldterületek arányosak kell legyenek a polgárok számával.

Bevezetném a 3-30-300 szabályt: legalább 3 fát kell látnod az otthonod előtt, lakóterületed környéke legalább 30%-ban zöldterület kell legyen, és legfeljebb 300 méterre távolságra a lakásodtól kell lennie egy zöldterületnek, parknak vagy városi kertnek. Ezenkívül támogatom a zöld épületek építését ott, ahol a zöldterületet felszámolták, például a tetőkertek, valamint zöld homlokzatok létrehozása által. Támogatom továbbá a természetes városi vízelvezető eljárások létrehozását.

#4

Harminc terápia ülés finanszírozása!

Rendezett terápia.

Küzdök azért, hogy a mentális egészséget a fizikai egészség egyenrangújakét tekintsék. A mentális egészségügyi szolgáltatásokat le kell venni a kapcsolódó orvosi szolgáltatások listájáról és az államilag jóváírt szolgáltatások közé kell sorolni.

Küzdök azért, hogy Romániában legalább 30 terápiás ülést számoljon el az állam. A Romániában élő fiatalok nem engedhetik meg maguknak az óránként 300-400 lejbe kerülő mentális egészségügyi terápiát. Szükség van az államilag finanszírozott terápiára, annak érdekében, hogy elérjük az európai 30 üléses átlagot. Ez az intézkedés csupán egy első lépés, de társadalmi szinten kell többet tennünk azért, hogy megvitassuk és kezeljük a mentális problémák okait, legyen szó stresszről, a munkakörülményekkel kapcsolatos irreális elvárásokról és a kiégésről, a magányról, a mozgáshiányról vagy a természettel való kapcsolat hiányáról.

A terápiás ülések minőségének biztosítása érdekében csak a román állam nyilvántartásában szereplő pszichológus szakértőkkel folytatott terápiás ülések lesznek finanszírozva.

#5

100%-ban zöld energia Romániának

Csökkentett fűtésszámlák.

Küzdök a proszumerek és a kis megújuló energiaforrásokból származó energiatermelőkért, amennyiben a természetre gyakorolt hatásuk alacsony. Küzdenek a jogállásukért, az energia értékesítésének és átadásának lehetőségéért, valamint az energiájukért fizetendő tisztességes árért. Támogatom továbbá a szükséges források elkülönítését a beruházásokhoz, amelyek ahhoz szükségesek, hogy Románia és Európa energiahálózatát a zöld gazdaság villamosításának igényeihez, az energiafogyasztás növekedéséhez és a nagyszámú zöld energia termelőhöz igazítsuk, amelyekre szükségünk lesz. Az EU által finanszírozott lakásfelújítási programért küzdök, hogy felkészítsük Romániát az EU ETS 2 rendszerére, és csökkentsük az állampolgárok lakásfűtési költségeit. Ezért jön létre az Éghajlatvédelmi Akcióalap és az Európai Szociális Alap. Támogatom továbbá a Zöld Ház programot, és úgy vélem, hogy a programnak nem csak napelemeket és hőszivattyúkat vagy infravörös fűtőpaneleket kellene tartalmaznia.

Azért küzdök, hogy ezek az átállások tisztességes és méltányos módon történjenek az olaj- és szénenergia-ágazatban dolgozók és a termelők számára. Olyan programokat szeretnék látni, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy tudásukat a jövő ágazataiban használják és fejlesszék. Ezeket a programokat az Európai Szociális Alapból származó források felhasználásával fogjuk megvalósítani.

#6

Egyenlőség az Erasmus programban

6% az oktatásra a nemzeti költségvetésből.

Az állami költségvetés 6%-át költsük az oktatásra! Küzdök azért, hogy az Erasmus ösztöndíjak értéke egy olyan szintre növekedjenek, amely miatt eltűnik a gazdag és szegény családból származó diákok közti különbség.

Az első mandátumom ideje alatt fejenként 100 euróval növeltem az Erasmus-ösztöndíjakat. A romániai átlagosan 600 eurós szint mellett azonban sok fiatal nem engedheti meg magának, hogy Erasmus-ösztöndíjjal tanuljon külföldön. Most csak azok a fiatalok tudnak élni ezzel a lehetőséggel, akik szüleiktől is kapnak pénzt a tanulmányi útra. Második mandátumomban azért fogok küzdeni, hogy a diákonkénti 1000 eurós szint minden fiatal számára lehetővé tegye az Erasmus-ösztöndíj igénybevételét, függetlenül a családi helyzetétől. Az idősek számára is küzdök egy Erasmus típusú ösztöndíjért, amely lehetővé tenné a romániai idősek számára, hogy Európába menjenek, más környezetben éljenek, tanuljanak és érezzék, hogy a társadalom megbecsüli őket. Támogatom a Leonardo és az ERASMUS+ programok finanszírozásának növelését is, hogy a szakmai csereprogramokban részt vevő romániai tanárok ne érezzék megalázónak, amikor Nyugat-Európába utaznak.

Nem utolsósorban küzdök azért is, hogy az oktatás költségvetése elérje az álami költségvetés 6%-át, biztosítva így a tanárok fizetését, az iskolák korszerűsítését és a fontos szolgáltatások, például a pszichológiai konzultációk és a mentorálás biztosítását az iskolákban. Küzdök az egészségügyi és szexuális oktatáshoz való hozzáférésért a szülők kifejezett beleegyezésének szüksége nélkül.

#7

Az abortuszhoz való jog garantálása.

A reproduktív egészség biztosítása.

Küzdök azért, hogy a romániai nők hozzáférjenek az államilag finanszírozott egészségügyi szolgáltatásokhoz, különösen a reproduktív egészség terén.

Küzdök azért, hogy az abortuszhoz való jogot garantálja az Európai Unió Alapvető Emberi Jogok Chartája, hogy a szélsőjobboldal esetleges hatalomra kerülés estében Romániában ne tudja ezt a jogot eltörölni. Ezáltal tudjuk elkerülni a kommunizmus alatt az abortuszt tiltó rendelet idején történt katasztrofális helyzetet. Az első lépésként a biztonságos abortusz felé minden uniós polgár számára, támogatom azt az európai polgári kezdeményezést, amely felszólítja az Európai Bizottságot, hogy pénzügyileg támogassa azoknak a tagállamokat, amelyek hajlandóak biztonságos abortuszszolgáltatást nyújtani olyan uniós polgároknak, akik az állampolgárságuk szerinti tagállamban nem tudnak jogszerűen vagy biztonságosan hozzáférni ezekhez a szolgáltatásokhoz.

Küzdök továbbá azért, hogy a romániai Büntető Törvénykönyvben és az európai jogszabályokban módosítsák a "nemi erőszak" fogalmát, hogy a "kényszerítéssel, a védekezés vagy az akaratnyilvánítás lehetetlenné tételével elkövetett" kifejezés a "beleegyezés nélkül, a védekezés vagy az akaratnyilvánítás lehetetlenné tételével elkövetett" kifejezésre módosuljon. Ez a módosítás a nemi erőszak áldozatainak védelmét szolgálja.

#8

Egyenlő jogok mindenki számára

Egyenlő neműek élettársi kapcsolata.

Polgári partnerséget azonos nemű személyek számára. Az Európai Bíróság és az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) azonos nemű párokat érintő határozatainak végrehajtásáért küzdök. Harcolok az LMBTQIA+ közösség tagjainak jogaiban megnyilvánuló diszkrimináció megszüntetéséért. Küzdök az etnikai kisebbségekért és az őket megillető jogokért, nemcsak gazdasági, hanem kulturális vagy oktatási szempontból is.

#9

Az egészséges ételek forradalma!

AA veszélyes növényvédő szerek betiltása és a kisgazdák támogatása.

Az emberi és állati egészségre veszélyes valamennyi növényvédő szer betiltásáért küzdök, valamint a veszélyes növényvédő szerekre, például a neonikotinoidokra vonatkozó eltérések gyakorlatának betiltásáért, amelyek veszélyt jelentenek a romániai és az európai méhállományra, valamint a romániai méztermelésre. Harcolok a mezőgazdasági kistermelőknek nyújtott támogatások növeléséért, különösen a környezetnek nyújtott szolgáltatásaikért. Támogatom továbbá a legfeljebb 10 hektáros parasztgazdaságok adóztatásának egyszerűsítését, a CAS és a CASS járulékoknak a megművelt terület alapján történő befizetésével. Harcolok azért, hogy a kisüzletek, üzletek és piacok megkönnyítsék a kisüzemi vagy bio/organikus gazdálkodásból származó termékekhez való hozzáférést, és hogy a romániai élelmiszerpiacon a közvetítők, forgalmazók és a politikai kapcsolatokkal rendelkező szereplők oligopóliumát fel lehessen bontani.

A román hagyományos termékek magas minőségének világszintű elismeréséért és az oltalom alatt álló eredetmegjelölések (OEM) megszerzéséért küzdök.

#10

Erdő-pusztítás nélkül!

Szeretettel gondozott állatok.

Szeretettel gondozott állatok. Harcolok a Natura 2000-es védett területeken levő félős- és őserdők kitermelésének szigorú tilalmáért. Küzdök azért, hogy Románia területével arányos számú fát ültessenek az Európai Biodiverzitási Tervben, amely 2030-ig 3 milliárd fa ültetését irányozza elő. Támogatom Románia leromlott területeinek legalább 20%-ának helyreállítását. Küzdök a kóbor állatok elaltatásának betiltásáért és az állatmenhelyek nemzeti finanszírozási programjáért.

Miért futok?

Én is ugyanolyan román állampolgár vagyok, mint bárki más. Arra neveltek, hogy nincs okunk azt gondolni, hogy nem lehetünk mi a legjobbak! Romániából származni nem egy hátrány.

Miért is ne lehetnénk mi a legjobbak a világon?

Miért ne lehetnénk a világ legjobbjai valamiben? Miért kellene megállnunk egy képzeletbeli határnál, amely azt mondja, hogy ennél jobbat egyetlen romániai sem tud, Románia sem tud ennél jobbat? Én abban a hitben nőttem fel, hogy bármilyen területen lehetünk egy Hagi, egy Simona Halep, egy Dinu Lipatti. Mármint a világ legjobbjai.

Mindenkivel összemértem magam a világban, akivel csak találkoztam. Miért ne lehetne ez a jogom? A politikát is olyan területnek tekintem, ahol a legjobbak közé kerülhetünk. És mint ilyen, igyekszem a legjobb, vagy a legjobbak között lenni, akiket az a megtiszteltetés ért, hogy Romániát képviselhetik. Az emblémáért is teszem, amit viselek, és a csapatért, amelynél játszom: Románia.

Egy generációért indulok a választásokon

Sok fiatal nem engedheti meg magának a választás luxusát. Sokuknak nincs annyi pénze, hogy egyáltalán elgondolkodhassanak egy alternatív úton, a sajátjukon, amelyben megőrizhetik az elveiket. Sokaknak szó szerint nincs választási lehetőségük, nem kapnak segítséget senkitől. Szinte minden távozásra készteti őket. A fiatalok rettegnek a jövőjükkel kapcsolatban. Azt sem tudják, lesz-e még bolygó, ahol élhetnek. A fiatalok úgy érzik, megfulladnak a bizonytalanságban. Lesz-e munkám, és ha igen, akkor rabszolgaként, minimálbérért és jogok nélkül? Lesz-e valaha saját otthonom, saját családom? A fiatalok nélkülözésben és szégyenben élnek, és senki nem ad nekik tervet. Senki nem készteti őket többé álmodni, és álmaikban hinni. 

És nem csak a fiatalokra, mint korosztályra gondolok. A fiatalok az idősebbeket is, akik nem akarnak a társadalom peremén parkolni, hanem hozzá akarnak járulni. A fiatalok jó emberek is, akiknek elveik vannak. Szeretnék a hangjuk lenni, szeretnék a harcosuk lenni. Lángot akarok gyújtani azoknak, akik azt hiszik, hogy ez nem megy. Megy, de csak akkor, ha közösen harcolunk érte.

Gyermekemért is indulok a választásokon

Azért indulok a választásokon, mert a fiatalokért és a gyermekemért akarok küzdeni. A lányom három és fél éves. Az ő jövője miatt nagyon konkrétan aggódom. Nem akarok egy diszfunkcionális országot és világot hagyni hátra számára. Nem akarom, hogy klímakatasztrófában, szegénységben és háborúban éljen. És a világ most éppen erre tart. 2050-ben a kislányom 30 éves lesz. Azt akarom, hogy felnőtt korában megértse, hogy mi mindent megtettünk, és hogy gondolkodtunk a jövőjére. Az én kislányom tele van élettel, tele van reménnyel. De a világ most ijesztő. Szeretném, ha az ő energiája soha nem veszne el, és szeretném az egész generációját hasonlóképpen felnevelni.

Bár gyakran habozom, amikor otthon hagyom a lányom azért, hogy más emberekkel találkozzak, remélem, hogy egy nap majd megérti, hogy érte dolgoztam.

Románia jövőjéért indulok a választásokon

Beismerem, egész életemben erre a szerepre készültem. Tudtam, hogy politikus akarok lenni, ezért tanultam. Könyvet könyv után vettem, de nem csak azért, hogy felkészültebb legyek. Szégyen, ha valaki szolgálni akar? Számomra ez csak egy nagyon erős álom. Azért indulok, mert szeretnék egy ifjúsági mozgalmat, egy minden korosztályból álló fiatalokból álló hullámot felépíteni Romániában, és a román politikában helyet foglalni. 

Hogy végre létrejöjjön az első igazi zöld és progresszív mozgalom. Hogy szégyenérzet nélkül harcoljunk egy generáció eszméiért. Hagyjuk abba a bujkálást! És egy győzelem pontosan ezt a jelzést adná, hogy létezünk, hogy itt vagyunk, hogy sokan vagyunk és dönteni akarunk Románia sorsáról.

Azért indulok, mert többet akarok tenni

Nem kevés dolgot értem el a mandátumommal. Az EU költségvetéséért felelős emberként eldöntöttem, hogy mire költse Európa a pénzét. Segítettem a fiataloknak, megnöveltem az Erasmus-ösztöndíjakat. Segítettem a kórházaknak és a betegeknek, amikor minden hiányzott az európai tartalékokból. Olyan pozíciókat és szerepeket töltöttem be, amelyek hatalmat jelentettek Romániának. Ma Európa egyik legnagyobb politikai erejének, az Európai Zöldeknek az alelnöke vagyok. És mindezt újoncként. Most új szintre akarom emelni a szavazatok erejét. Itt az ideje, hogy Románia Európa legnagyobb politikusainak nagy osztályában játsszon. A hatalmi pozíciókban, amelyek számítanak. Itthon pedig itt az ideje egy új, progresszív, zöld, egyenlő politikai erőnek.

Az a tervem, hogy a Ti támogatásotokkal ezt az erőt elvigyem minden helyi választásra és a parlamentbe is. Nem csak rólam szól ez már, hanem mindannyiunkról.

Ukrajna és Moldova az Európai Unióban!

Az ukrán nép folyamatos és fokozott európai támogatásáért küzdök, mind a polgári lakosság, mind az ország újjáépítése, mind pedig az ország fegyveres erői számára, amelyek komoly nyomás alatt állnak, mivel az Oroszországgal való fegyveres konfliktus harmadik évébe lépünk. Támogatom Ukrajna és Moldáv Köztársaság csatlakozását az Európai Unióhoz, mivel mindkét ország megmutatta elkötelezettségét a minket összetartó európai értékek iránt, és azt a vágyát, hogy közös jövőnk legyen. Fel kell gyorsítanunk az előcsatlakozási alapok rendelkezésre bocsátását Moldáv Köztársaság számára, és a moldovai kormányt szakértelemmel kell támogassuk a projektek kidolgozásában.

Az Unió költségvetése feleljen meg a globális ambícióknak!

Azért harcolok, hogy az Unió gazdasági integrációját, amely az euró-projekttel kezdődött, fiskális unió kövesse, hogy az Unió minden állam által garantált kötvényeket bocsáthasson ki (ahogy azt a COVID-19 válság után tette) és saját bevételei által garantált kötvényeket bocsáthasson ki, és hogy az Unió több olyan bevételi forrással rendelkezzen, amelyek nem a tagállamok közvetlen hozzájárulásaihoz kötöttek. A fiskális unió azt is jelenti, hogy a tagállamok között átcsoportosíthat pénzeszközöket a gazdasági problémákkal küzdő államok megsegítésére. Támogatom az idén bevezetett szén-dioxid-határadót, és azt az Unió bevételi forrásainak bővítésére szolgáló modellnek tekintem - nem adókat az adók kedvéért, hanem olyan adókat és támogatásokat, amelyek a gazdaságot egy jobb világ víziója felé irányítják.

Azért küzdök, hogy hasonló adókat vezessenek be az egyszer használatos műanyagok fogyasztására és a pénzügyi tranzakciókra az egész Unióban. Az új adókból származó bevételt a megújuló energiába való beruházásra és az egyenlőtlenségek elleni küzdelemre fordítjuk majd az egész EU-ban.

Támogatom egy közös uniós szintű közbeszerzési rendszer bevezetését, amely így jobb szerződéseket tudna kötni a beszállítókkal, mint amilyeneket az egyes tagállamok tudnának kötni. Ez volt a helyzet a COVID-19 világjárvány idején, amikor az Európai Bizottság valamennyi uniós polgár számára keretszerződést kötött, és sokkal kedvezőbb árakat ért el. Támogatom továbbá az Európai Központi Bank felügyeleti szerepének megerősítését, amellyel az Európai Parlament jelenleg csak papíron rendelkezik. Harcolni fogok azért, hogy ezt a szerepet a megújuló energiaforrásokra vonatkozó beruházások differenciált kamatlábainak előírására használják fel. Ez megnehezítené a fosszilis tüzelőanyag-projektek finanszírozását, és így igazságosan beépítené azt a környezetvédelmi árat, amelyet mindannyian fizetünk minden egyes új szénbánya vagy olajkút után. Az Uniót most és a jövőben fenyegető válságok túl nagyok ahhoz, hogy egyetlen tagállam egyedül kezelni tudja őket. Az Unió nem lehet hiteles szereplő saját források nélkül, és annak lehetősége nélkül, hogy ezeket a forrásokat stratégiailag használja fel. Az éghajlati válság, a biológiai sokféleség összeomlása, az energiaválságok és a megújuló energiaforrások fejlesztésének szükségessége, az infláció, a társadalmi egyenlőtlenségek, a mesterséges intelligencia (beleértve a munkaerőpiacon jelentkező zavarokat) - mindezekre a problémákra koherens és hatékony választ kell adni.

Milyennek látom a romániai várost és falut?

A romániai városokkal sorra visszaéltek a kommunista rendszer, az ingatlanspekulánsok, és a helyi hatóságok, akik túlságosan bátortalanok voltak, és akik vízió és források híján elmulasztották megvédeni az építészeti örökséget, a meglévő zöldterületeket és azt az urbanisztikai logikát, amely szerint a személygépkocsi nem feltétlenül szükséges az életvitelhez. 

A romániai falvak és kisvárosi területek elnéptelenedtek a gazdasági lehetőségek hiánya és a társadalmi kohézió lerombolása miatt. A több generáción át felépített közösségek néhány évtized alatt szétszóródtak. Hogyan lehet megállítani és megfordítani ezeket a tendenciákat, és mi lesz a romániai települések jövője? A romániai városokat újra kell gondolni, mint körkörös városokat, bőséges zöldterületekkel és elérhető tömegközlekedéssel, a romániai falvak pedig a képzelet laboratóriumai lesznek, ahol a modern technológia és infrastruktúra a természettel való hagyományos életmóddal párosul, hogy a fenntartható mezőgazdaság új módszereit biztosítsák.

Milyennek látom a romániai társadalmat?

A román társadalom a kommunista rendszer, majd az 1990-es évek óta a kegyetlen kapitalizmus és az államcsőd időszakának egymást követő sokkjain ment keresztül. Ezek a megrázkódtatások miatt talán kevésbé bízunk önmagunkban és másokban, individualistábbak és magányosabbak lettünk. Amit azonban a fiatalabb generációban látok, az reményt ad. Egy olyan generációt látok, amely szereti az egyéni szabadságot és a polgári szabadságjogokat, a törvény előtti egyenlőséget, de megérti, hogy megfelelő szociális biztonsági háló nélkül, amely akkor támogat, amikor szükség van rá, a közinfrastruktúrába, az oktatásba és az egészségügyi rendszerbe való befektetés nélkül, amely mindenkit szolgál, ezek a szabadságjogok csak üres szavak. Egy olyan generációt látok, amely szereti Európát és szeretné, ha a világ közelebb lenne hozzá, ugyanakkor szereti a bolygót, és megérti, hogy életmódunkat át kell alakítanunk, hogy megmentsük és megkönnyítsük az életünket. Egy olyan generációt látok, amely vállalkozó szellemű, de azt akarja, hogy a kezdeményezései a közösségét jobbá tegyék, ne csak gazdagabbá tegyék. Ennek a generációnak a képében látom a holnap Romániáját, aki szabad, de úgy dönt, hogy törődik másokkal és a környezettel.

Az Unió jövője és Románia szerepe benne

Az Európai Unió az emberi jogok, az éghajlatváltozás elleni küzdelem és a gazdasági növekedés motorja volt és marad a Kelet- és Közép-Európai országok számára. Az Unió azonban nagy problémákkal néz szembe, és az Uniót eddig irányító intézmények újragondolásra és reformra szorulnak. Az Uniónak befogadóbbá kell válnia a menekültek és migránsok számára - az éghajlatváltozás drasztikusan megnöveli majd az uniós országokban új jövőt kereső menekültek számát. Az Uniónak nemcsak az a kötelessége, hogy segítsen nekik megtalálni ezt a jövőt, hanem el kell ismerni a migráció előnyeit is, amely dinamizmust, új ötleteket és bizonyítási vágyat hozhat.

Támogatom az Európai Tanácsban az Unió külpolitikájával és pénzügyeivel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó egyhangúság eltörlését, hogy az Uniót ne tehesse túszul egy tagállam megválasztott diktátora. Támogatom a Spitzenkandidat-rendszert, amelynek értelmében egy adott európai politikai családra leadott szavazat egyben az Európai Bizottság következő elnökére leadott szavazat is. Európa szabályozza és előírja a szabványokat a világ többi részének. Olyan európai ipari stratégiát akarok, amely versenyképesen tartja gazdaságunkat, és amely megoldja a 21. század problémáit: az éghajlati válságot, Európa energia- és digitális szuverenitását, a mesterséges intelligencia felelős és etikus fejlesztését, valamint egy olyan agrár-élelmiszeripari rendszert, amely a biológiai sokféleség elpusztítása nélkül táplálja Európát és a bolygót. És különösen egy olyan európai gazdaságot, amelyben Románia a felhalmozott szaktudását kamatoztathatja, és hasznot húzhat a jelenlegi és jövőbeli befektetésekből. Szeretném, ha a tagállamok fegyveres erői jobban integrálódnának, hogy amikor az Unió határait fenyegetés éri, az összehangolt válaszlépések nem hónapok, hanem órák alatt megtörténhessenek.

Unde Semnez?

A változás a te segítségeddel kezdődik!

Legyél Önkéntes

Milyen előnyökben részesül?

1. Megtanulod, mit jelent a választási kampány, és kapsz egy általam aláírt önkéntes oklevelet, amit az önéletrajzodhoz csatolhatsz.
2. Személyesen találkozunk, állandó kapcsolatban leszek veled. Tudni akarom a problémáidat, hogy mi zavar, és min szeretnél változtatni.3. Lehetőséged lesz egy hasonló gondolkodású, vállalkozó szellemű fiatalok közösségébe tartozni: hálózatot építesz, kapcsolatokat teremtesz, megragadsz új lehetőségeket!4. Szakértői csapatomtól és az általam Önnek szervezett workshopokon tanulsz: politikai kommunikációról, PR-ról, jogalkotásról, aláírásgyűjtésről.

Mit kell tenni?

Célunk a kampány üzenetének átadása, bízom benne, hogy valamelyik csapatunk tagja lesz (pl. terepen, digitálisan, telefonáláson stb.)..

Kell-e valamilyen képzés?

Nem! Egy gyors hívás helyi koordinátorainkkal, és már kész is!

Provocarea Verde💥 Check this out:

Votează și Influențează! 🚀

Te-ai săturat să stai pe margine? Vrei să vezi schimbare reală?

Te înregistrezi, îți arăți intenția de a vota și ești parte din mișcare.

Cum funcționează? 🤔

1. Completezi un formular rapid - doar câteva click-uri.

2. Adaugi numele prietenului care te-a invitat să completezi formularul (dacă este valabil).

3. Cu cât mai mulți se alătură cu numele tău, cu atât urci în top - ca pe TikTok, dar pentru o cauză serioasă.

Ce câștigi? 🏆

Fiecare săptămână aduce un nou leaderboard, iar primul apare pe 18 Aprilie. Nu doar că ai șansa să fii în top, dar începând din Mai, cei din top primesc goodies, merch și multe alte surprize. Premiile se dau și celor care au contribuit în Aprilie! 🎁

De ce să te bagi? 🌟

Știm că ai crew-ul tău, și ei știu pe cineva, care știe pe cineva… Așa că haide să conectăm punctele. Să le spunem tuturor că acum au un motiv să voteze. Pentru că vocea ta contează, și împreună suntem mai tari! 💪

Let’s make it trend, let’s make it count!

#SustinȘtefănuță

* (Opțional) Persoana de referință se introduce sub formatul: Nume urmat de Prenume e.g. Ștefănuță Nicu
Formularul a fost completat!
Oops! Am avut o eroare, incearca din nou.