III. Anul Războiului

#1

Bugetul Uniunii Europene

Consecințele pandemiei, cumulate cu un război la graniță, cer soluții financiare urgente.

Sănătate

- Mai mult cu 125 milioane de euro în plus pentru COVAX (vaccinuri pentru țările subdezvoltate) + 1,3 miliarde de euro din bugetul 2021.
- Mai mult cu 51 milioane de euro pentru programul pe sănătate al UE - (EU4Health)75 milioane de euro suplimentar pentru clusterul de sănătate Orizont Europa (Horizon Europe), care va contribui la finanțarea - HERA - Autoritatea europeană pentru pregătire și răspuns în caz de urgență sanitară.

Tineret

Mai mult cu 35 milioane de euro pentru bugetul programului Erasmus+. Numărul de studenți care vor beneficia de burse pentru a studia în străinătate în 2022 va crește cu 8000.

Mediu

Mai mult cu 47,5 milioane de euro pentru LIFE, instrumentul financiar al UE care finanțează acțiunile pentru mediu și climă. Europa trebuie să conducă tranziția ecologică.

Bani pentru justiție

- Mai mult cu 12 milioane de euro pentru Parchetul European condus de Laura Codruța Koveși (EPPO), bani care îi servesc pentru a avea mai mult personal ce poate investiga cele peste 500 de cazuri deschise până acum, ce pot aduce înapoi Uniunii venituri de peste 5,4 miliarde de euro. 
#2

Mediu

Am contribuit să salvăm de la defrișare multe dintre pădurile planetei și am contribuit la aerul și mediul ei

Eficiența energetică

Am reușit să cresc obiectivul UE de economisire a energiei și să consolidez articolele privind eficiența energetică cu cerințe mult mai clare de implementare și raportare.

Directiva privind eficiența energetică face parte din mega pachetul legislativ „Pregătiți pentru 55” (Fit for 55) și este un factor esențial în asigurarea progresului UE către neutralitatea climatică până în 2050, vizând reducerea consumului general de energie, reducerea emisiilor și combaterea sărăciei energetice. 

Noua realitate geopolitică și de pe piața energiei ne obligă să accelerăm drastic tranziția către o energie curată, să mărim independența energetică a Europei față de furnizorii problematici și față de combustibilii fosili volatili, iar investițiile în eficiența energetică vor fi cheie. Am luptat ca opinia pentru directivă să nu abandoneze consumatorii vulnerabili, iar obiectivele energetice să fie cu adevărat realizabile.

Punctele cheie care au fost adoptate în această opinie sunt:
- creșterea obiectivului general al UE de economisire a energiei la minim 45%
- creșterea obligației anuale de economisire a energiei de la 1,5% la 2%
- stabilirea de contribuții naționale obligatorii pentru fiecare stat membru în loc de contribuții orientative
- setarea unui obiectiv pentru clădirile private care furnizează un serviciu social să îndeplinească o cerință anuală de rată de renovare de 3%.

Protejarea pădurilor

Negociez pentru mai mult suport pentru protejarea pădurilor Europene!

Europa și România au nevoie de păduri sănătoase. Depindem de ele pentru a supraviețui, de la aerul pe care îl respirăm până la lemnul pe care îl folosim. Ele asigură habitatele necesare oamenilor și animalelor, protejează bazinele hidrografice, previn eroziunea solului și diminuează schimbările climatice. Cu toate acestea, în ciuda importanței lor, ele sunt încă în pericol.

Prin amendamente, precum și în cadrul negocierilor lupt pentru:

- Protejarea strictă a pădurilor rămase primare și seculare ale UERecunoașterea competenței Uniunii în privința protejării mediului și, implicit, a pădurilor în cadrul Strategiei pentru păduri

- Extinderea competențelor Parchetului European la infracțiuni de mediu

- Monitorizarea atentă a aplicării legislației UE existente și urmărirea cazurilor de exploatare ilegală a pădurilor.

Atenuarea schimbărilor climatice

Negociez pentru atenuarea schimbărilor climatice prin CBAM - Mecanismul de ajustare la frontieră în funcție de carbon!

Acest mecanism este o măsură climatică care ar trebui să prevină riscul relocării producției de produse din industrii intens poluatoare și a emisiilor de dioxid de carbon, asigurând în același timp compatibilitatea cu normele Organizației Mondiale a Comerțului.

Ca raportor am depus amendamente și negociez pentru următoarele elemente cheie:

- Implementarea până în anul 2030 a mecanismului CBAM cu un ritm gradual pentru a permite industriilor să își adapteze investițiile.

- Transparență și predictibilitate pentru producători.

- Extinderea scopului mecanismului și către produse mai complexe, ci nu doar materii prime.

Un aer mai curat

Am militat pentru regenerarea orașelor României în orașe verzi, cu aer curat și am prezentat toate avantajele pe care un astfel de oraș le deține, atât pentru locuitorii lui cât și pentru comunitatea internațională.

Am fost un liant între Parlamentul European și orașele din România, prezentând adesea oportunitățile și mecanismele de finanțare de care orașele gri, cenușii pot beneficia pentru a-și asigura tranziția ecologică.

O Europă mai verde și mai digitală este o Europă mai rezilientă și mai bine pregătită pentru provocările ce urmează, iar zonele urbane poartă un rol decisiv în această ecuație.

Materii prime critice

Amendamentele pe care le-am depus în mandatul precedent, au trecut cu majoritate de voturi în Comisia de mediu. Am cerut ca exploatarea, extracția, prelucrarea, dar și reciclarea materiilor prime critice să fie realizate într-un mod responsabil și nepoluant, care să asigure autonomia Europei în ceea ce privește producția tehnologiilor inteligente ce vor asigura mobilitatea viitorului.

Victorii importante

Întărirea criteriilor de sustenabilitate pentru energia din surse regenerabile, mai ales pentru biomasa lemnoasă din păduri și pentru hidrocentrale, astfel încât aceste proiecte să aibă un impact cât mai mic pentru ecosistemele cu multă biodiversitate și zonele protejate (Directiva privind Promovarea Utilizării Energiei din Surse Regenerabile)

În cadrul Regulamentului pentru Exploatarea Terenurilor, Schimbarea Destinației Terenurilor și Silvicultură am susținut ca revizuirea normelor UE pentru utilizarea terenurilor, schimbarea utilizării terenurilor și silvicultură (LULUCF) să țină cont și de protecția biodiversității, precum și de stocarea carbonului în sol

Am depus amendamente la propunerea de revizuire a Directivei UE de Comercializare a Certificatelor de Emisii (EU ETS) pentru creșterea alocării către Fondul de Modernizare care susține modernizarea și eficientizarea sistemelor energetice, îmbunătățirea eficienței energetice și tranziția spre neutralitate climatică în 10 State Membre UE cu venituri reduse (Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România și Slovacia)

În cadrul revizuirii Regulamentului (UE) 2019/631 în ceea ce privește consolidarea standardelor de performanță privind emisiile de CO2 pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi, am susținut amendamente care cer măsuri complementare care să vizeze cei mai afectați actori din lanțul valoric al automobile din UE, concentrându-se pe furnizorii mici și mijlocii. 

Pentru a însoți punerea în aplicare a obiectivelor actualizate de reducere a emisiilor de CO2, am susținut crearea un fond de tranziție dedicat sectorului auto pentru a ajuta la atenuarea efectelor negative asupra ocupării forței de muncă și a economiilor locale.
#3

Sănătate

Am schimbat paradigma sănătății europene, așa încât să ne ajute în România.

“Rising star” in Health Policy

În clasamentul făcut de Vote Watch Europe împreună cu BCW Brussels, organizații independente care monitorizează activitatea anuală a eurodeputaților, am fost clasat pe locul 7 ca activitate și influență la nivelul întregului Parlament European în domeniul sănătății și pe primul loc la nivelul întregii delegații a României (toate partidele), datorită activității din dosare cheie precum Autoritatea Europeană pentru Pregătire și Răspuns în Caz de Urgență Sanitară (HERA) și Planul European de Luptă Împotriva Cancerului.

Luptă Împotriva Cancerului 

Am fost coordonatorul din Comisia Specială de Luptă Împotriva Cancerului (BECA) cu un mandat de 1 an. Am avut și responsabilitatea redactării recomandărilor Parlamentului European cu privire la o Strategie EU comprehensivă și coordonată pentru a lupta împotriva cancerului prin raportorul general, colega mea de, eurodeputata Veronique Trillet-Lenoir.

Punctele centrale pentru care am militat și pe care am reușit să le includ în această Strategie UE de luptă împotriva cancerului au fost, printre altele:

- crearea unui mecanism de achiziții comune la nivelul Uniunii pentru medicamente oncologice orfane

- includerea cancerelor rare într-o rubrică dedicată cu particularități caracteristice și asigurarea unui model inovator de stimulare a cercetării în acest domeniu.

- pachet de stimulare a cercetării și dezvoltării de terapii inovatoare pentru cancerele pediatriceacreditarea la nivel european a centrelor de excelență oncologice, pentru a asigura un standard de tratament

- dreptul supraviețuitorilor oncologici de a fi uitați (în fața diferiților actori comerciali și instituționali)            
 
- înlesnirea accesului pacienților oncologici la tratamente de specialitate transfrontaliere și la includerea acestora în studii clinice europene pentru terapii inovatoare.

ECDC - Prevenirea Bolilor 

În plin val pandemic am fost numit raportor pe dosarul de revizuire a regulamentului privind funcționarea și finanțarea ECDC, dosar în care am reușit să obțin modificări structurale substanțiale privind modul prin care Centrul de Prevenire și Control al Bolilor acționează la nivel european. Pentru a preveni răspândirea intercomunitară a bolilor transmisibile și sprijinirea activităților similare din statele membre, am introdus:

- implementarea unui mecanism de inspecție în teren pentru a culege date epidemiologice și pentru sprijinirea consolidării sistemelor sanitare din statele membre

- implementarea unei rețele europene de laboratoare pentru studii epidemiologice

- am propus modernizarea mecanismului de alertă și răspuns epidemiologic la nivel european EWRS (Early Warning and Response System) astfel încât să corespundă nevoilor erei digitale

În plus, în calitate de raportor de opinie din cadrul Comisiei de Buget am asigurat fonduri suplimentare pentru ca Centrul să își poată efectua misiunea de acum extinsă cu succes.

Strategia farmaceutică

Deși nu am avut rol de raportor în cadrul acestui dosar, am avut o colaborare strânsă cu colega mea eurodeputata daneză Linea Søgaard, pentru a obține următoarele modificări legislative:

- extinderea mecanismului european de achiziții comune la nivelul medicamentelor inovatoare orfane

- regândirea modelelor financiare de rambursare a medicamentelor pentru a stimula dezvoltarea și cercetarea precum și pentru a asigura o reducere a costurilor tratamentelor

- am cerut Comisiei să întărească mecanismul de evaluare a riscului asupra mediului pe care compușii farmaceutici îl au și a efectelor pe care acești compuși îl pot avea asupra creșterii rezistenței antimicrobiene.

Am asigurat faptul că instrumentele şi mecanismele europene precum UCPM şi EWRS sunt utilizate pentru a ajuta România să-şi asigure stocurile necesare de tratamente, echipamente şi resurse medicale reușind în urma adresării Comisiei Europene să fie deblocate și urgentate livrări de anticorpi monoclonali, anticoagulante și antivirale pentru spitalele din România.Am interpelat Comisia în repetate rânduri pentru a verifica stadiul achiziției şi distribuției medicamentelor antivirale pentru spitale şi vaccinurilor anti-COVID19.
#4

Ucraina & Moldova

Am ajutat oameni din Ucraina, Moldova și alte state împovărate.

Birouri Locale

La doua zile de la declanșarea războiului, am considerat necesar ca birourile mele europarlamentare din țară să își extindă activitatea acordând sprijin refugiaților și
voluntarilor prin colectarea de ajutoare.

Birourile mele europarlamentare din Sibiu, Cluj-Napoca, Craiova și Constanța încă primesc ajutoare pentru refugiații ucraineni din comunitate, dar și pentru persoanele dislocate care sunt încă pe teritoriul Ucrainei sau al Republicii Moldova. Până acum am primit și livrat mai departe mii de ajutoare, de pachete, de medicamente, haine și alte bunuri necesare refugiaților.

Ajutor financiar

M-am implicat în ajutorul financiar oferit Ucrainei de către Uniunea Europeană și am militat pentru ca Republica Moldova, o țară potențial vulnerabilă la agresiunile Rusiei, să aibă tot sprijinul necesar pentru aderarea la UE. Un ajutor financiar în valoare de 150 milioane de euro a fost votat în 24 martie, în plenul Parlamentului European. Mai mult, am făcut o solicitare în scris Comisiei Europene de a dubla acest ajutor, în fața efortului uriaș al Republicii Moldova de a primi cei mai mulți refugiați pe cap delocuitor.

Încă de la începutul războiului, în calitate de Raportor General pentru bugetul UE pentru anul 2023, am luptat pentru ca Uniunea Europeană să activeze toate ajutoarele financiare, umanitare șimilitare posibile pentru Ucraina și Republica Moldova, dar și pentru țările UE care se confruntă acum cu valurile de refugiați ucraineni.

Schimb valutar

Am solicitat ajutorul Băncii Centrale Europene pentru a permite ucrainenilor schimbul valutar din moneda lor în euro. În urma demersului, Comisia a publicat o recomandare statelor membre care doresc să faciliteze schimbul valutar din hrivna în euro sau alte monede ale statelor membre.

Taxe roaming

Am cerut eliminarea taxelor de roaming pentru cetățenii ucraineni printr-o scrisoare semnată de peste 70 de europarlamentari. Cetățenii ucraineni trebuie să poată păstra legătura cu familia din Ucraina, cu bărbații sau frații care au rămas să apere țara. În 11 aprilie, în urma demersului nostru și al Comisiei Europene, 27 de operatori de telecomunicații au scris o declarație comună care permite roamingul gratuit și apelurile internaționale între UE și Ucraina.

Întărirea sancțiunilor

Am cerut întărirea sancțiunilor împotriva regimului de la Kremlin. Am solicitat un embargo comercial complet asupra Rusiei, inclusiv asupra importurilor de petrol, cărbune, combustibil nuclear și gaz. UE a adoptat cinci pachete de sancțiuni ca răspuns la atacul militar fără precedent și neprovocat al Rusiei împotriva Ucrainei, menite să reducă capacitatea Kremlinului de a finanța războiul și să impună costuri economice și politice clare elitei politice ruse responsabile de invazie.

Regiunea Transcarpatia

Comunitatea de români din regiunea Transcarpatia, Ucraina, se confruntă cu numeroase provocări, în special în contextul războiului din țara noastră vecină. În calitate de eurodeputat preocupat de protejarea drepturilor și intereselor românilor de pretutindeni, am inițiat demersuri pe lângă Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.

Am cerut sprijinul financiar și material al autorităților din România pentru comunitățile românești din raionul Tyachiv, Regiunea Transcarpatia, în procesul de găzduire a celor peste 120.000 de refugiați interni. Această solicitare a primit un răspuns favorabil, fiind inclusă în lista de proiecte aprobate de Departamentul pentru românii de pretutindeni.

Am solicitat ajutorul Guvernului în finalizarea lucrărilor de renovare a Liceului „Mihai Eminescu”, extrem de important pentru cei 60 de elevi români din regiune, dar și pentru promovarea identității etnice, culturale și lingvistice a românilor din Ucraina. Această cerere este, în prezent, în analiza Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.
#5

Relații Internaționale

Am adus România mai aproape de Europa și de SUA.

Vizită Washington

În calitate de Vicepreședinte al Delegației Parlamentului European pentru Relațiile cu Statele Unite ale Americii, am avut o serie de întâlniri la nivel înalt la Departamentul de Stat, la Congres, la Consiliul Național de Securitate și la Senat.

Iată ce am reușit să obțin pentru voi: 

- Am militat pentru includerea României în programul Visa Waiver. Am discutat, la Departamentul de Stat, despre subiectul eliminării vizelor de SUA pentru cetățenii români. Există un interes american de a avansa. Există grupuri comune la nivelul MAE și cel al Departamentului de Stat care lucrează la reducerea ratei de refuz a României, de la 9%, cât este acum, la acel 3% necesar, prevăzut în legislația americană.

- Am cerut ajutor american pentru Republica Moldova în lupta cu pandemia de COVID-19, sprijin pe care l-am primit. Sprijinul american pentru Republica Moldova a venit în completarea celui european, cu peste 500.000 de vaccinuri livrate vara trecută, pentru frații noștri moldoveni.

- Am primit garanții din partea Congresului American cu privire la ajutorul SUA în lupta europenilor împotriva crizei climatice. În cadrul vizitei de lucru, am condus sesiunea comună între Parlamentul European și Congresul SUA privind schimbările climatice. Vă spun doar atât: America is back, iar lupta împotriva crizei climatice e lupta noastră comună. Am cerut ca SUA să lucreze împreună cu UE în dezvoltarea de energii regenerabile, dar și în taxarea carbonului la graniță.

Afganistan

La scurt timp de la retragerea trupelor americane din Afganistan de vara trecută, talibanii au preluat puterea asupra țării. Mii de persoane, inclusiv numeroase femei și copii, au fost lăsate în urmă, în calea furiei talibane. Implicarea UE și a României era vitală.

Iată ce demersuri am inițiat:

- Am cerut ca toți europenii să revină acasă în siguranță, dar și toți cetățenii afgani care i-au ajutat în misiunea lor. 

- Am cerut, de asemenea, sporirea ajutorului umanitar, în special pentru statele învecinate cu Afganistanul, unde valurile de refugiați și-au căutat adăpost.

Crima organizată

Ca membru supleant al Comisiei pentru Afaceri Externe, m-am ocupat de dosarul privind crima organizată din Balcanii de Vest. Întrucât corupția și criminalitatea organizată rămân o preocupare serioasă în întreaga regiune a Balcanilor de Vest, ele pot avea consecințe negative asupra integrității UE.

Iată demersurile mele, în calitate de raportor din umbră pe dosar:

- Am cerut o cooperare strânsă cu UE în ceea ce privește lupta împotriva crimei organizate și implicarea cât mai activă a agențiilor europene precum EUROPOL, INTERPOL sau FRONTEX.

- Am cerut consolidarea capacităților statelor din Balcanii de Vest.

Transportatori români

Iarna trecută, situația transportatorilor români și a șoferilor de camioane era îngreunată de timpul lung petrecut în vămile dinspre vestul Europei. În calitate de eurodeputat preocupat de protejarea drepturilor muncitorilor români în UE, am inițiat demersuri pe lângă MAE:

- Am cerut MAE să implementeze de urgență măsuri și soluții pentru a îmbunătăți condițiile transportatorilor, care sunt lucrători cheie ai Uniunii Europene. 

- Am solicitat suplimentarea personalului de control fiscal și al documentelor mărfurilor, precum și suplimentarea rampelor pentru cântar la punctele Nădlac, Borș și Vărșand.

Vizită Israel și Cisiordania

La începutul lunii aprilie, am călătorit, împreună cu o delegație formată din parlamentari și eurodeputați, în Israel și în Cisiordania. Am văzut greutățile pe care le întâmpină palestinienii din teritoriile ocupate, așa că am inițiat un demers către liderii europeni.

Am solicitat liderilor europeni urgentarea demersurilor pentru deblocarea fondurilor pentru Autoritatea Palestiniană. Palestinienii din teritoriile ocupate depind de fondurile UE, care sunt, în prezent, blocate. Peste 80.000 de familii se confruntă cu sărăcia, iar spitalele din Ierusalimul de Est sunt în incapacitatea de a oferi tratament pacienților care se confruntă cu boli grave, precum cancerul.

Jurnaliști mexicani

Încă de la începutul anului, cel puțin 7 jurnaliști mexicani au fost uciși. Aceștia investigau, cu precădere, corupția de la nivel înalt și “munca” organizațiilor criminale. Am fost inițiatorul unei rezoluții de urgență pe subiect. Am solicitat autorităților mexicane să investigheze crimele, în mod independent și prompt, precum și să întărească mecanismele de protecție a jurnaliștilor și apărătorilor drepturilor omului.

Schimbarea începe cu ajutorul tău!

Devino Voluntar

Ce beneficii vei avea?

1. Vei afla ce înseamnă o campanie electorală, și vei obține o diplomă de voluntariat semnată de mine, pe care să o adaugi la CV.

2. Ne vom cunoaște personal, voi fi în contact permanent cu voi. Vreau să aflu problemele voastre, ce vă macină și ce vreți să schimbați.

3. Vei avea șansa să faci parte dintr-o comunitate de tineri like minded, întreprinzători: faci networking, creezi legături, prinzi oportunități noi!

4. Înveți despre: comunicare politică, PR, legislație, strângerea de semnături - de la echipa mea de experți, și din cadrul workshopurilor pe care le organizez pentru tine.

Ce trebuie să fac?

Scopul nostru este să transmitem mai departe mesajul campaniei, pe tine m-aș baza să faci parte din una dintre echipele noastre (e.g. de pe teren, digital, calling etc.).

Trebuie să am o anumită pregătire?

Nu! Un call rapid alături de coordonatorii noștri locali și ești gata!
created by Gondolin